بهار.....فصل طوقی

هميشه اين موقع از سال که ميشه....دلم يه جورائيه...

هوای پرواز بدجوری هواييم می کنه....دلم همش هوری ميريزه پائين

اما تنها و با پر شکسته ....بی خيالش ميشم...ميگم...يه روز می ياد و با هم می پريم...

هوا يه بويی ميده....

عاشق اين بو هستم....ديوونم می کنه....

همين....

عيدتون مبارک...

/ 0 نظر / 11 بازدید