ساقی

ساقـــــــــــــی...

تو خود عشقی که همزاد منی

تو سکوت منو و فرياد منی

طوقی رو درياب ساقی....

آخه کجای دنيا ساقی...خودش لب تشنه بوده

وای که چقدر عاشقتم.....

يا حسين....يا ابوالفضل.....يا سجاد

خدايا طوقی رو درياب......

/ 0 نظر / 11 بازدید