کاش ميشد....

کاش میشد عوض کنیم با همدیگه قلبهامونو

یا میشد بازم بدیم تو دسته هم دستامونو

کاش میشد یواشکی نگاه کنی توی چشام

تا بدونی عزیزم خاطرتو خیلی می خوام....خاطرتو خیلی می خوام

وای که از شنیدنه حرفه جدایی میمیرم

با یه حرف خوبه عشق باز سرو سامون می گیرم

آخه با رفتنه تو قلبه خاطرخوات می میره

دیگه بارون نمی یاد زندگیم آتیش می گیره

24809S.GIF

/ 0 نظر / 29 بازدید