من پيه کدوم نشونه بی نشـــــــــــــــون

تو چشات گم شدم و پيدا شدم

عطشم چند تا سرابو سر کشيد

که تو اشکهای خودم دريا شدم

اين کدوم وسوسه بود که قلب من، حتی از خون خودش گذشته بود

آخه پيش از من و عاشق شدنم، رفته بود جايی و برنگشته بود

/ 0 نظر / 17 بازدید