سلام....دلم واسه همتون يه ذره شده بود....مدتی نبودم اما هيچ وقت نميتونم ترکتون کنم....دوستتون دارم اندازه تمام زنديگم...

زوربای عزيزم چرا فکر کردی فراموشت کردم....هرگز...مهرناز، واتو واتو، مهرداد...جودی نازم...دوست غريبه، متين، همه و همه ...و اونهايی که توی ذهنم نبودن تا بنويسم...عاشقانه...عاشقه مهربونيهاتونم.....

ای صبور من در عصر سايه ها

قطره ای لبخند کافی است تا چشمانت را

عاشق کنم.....

/ 0 نظر / 8 بازدید