در هجر وصل باشد.......

در هجــــــر، وصـــــــــــــل باشد و

در ظلمتست نور......

نگاه کن...شقايق در گامهای تو روئيده

و خورشيد در شفق نگاه تو می ميرد....

نگاه کن....لحظه آمدنت را چگونه به انتظار نشسته ام

بيا و شب هجران سحر کن....گل نرگس

مهربونم....عزيزم....خيلی دوست دارم....

تو هم طوقی رو درياب...همه رو درياب

منتظرتيم...نازنينم دعام کن...

دوستت دارم گل نرگس....

/ 0 نظر / 13 بازدید