چون ميروی بی من مرو ای جانه جان بی تن مرو

نگاه کن واژه به واژه با منی
مثله نفس مثله يک گل قديمی لای برگهای کتاب
تو با من هم ضربانی تو تمومه لحظه ها بی تو بغضم مثله يک گلدونه کهنه می شکنه....
با من برو.........

/ 0 نظر / 10 بازدید