پست های ارسال شده در آدر سال 1383

سلام....دلم واسه همتون يه ذره شده بود....مدتی نبودم اما هيچ وقت نميتونم ترکتون کنم....دوستتون دارم اندازه تمام زنديگم... زوربای عزيزم چرا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید