پاييزه اومده

بهاره؟

کی گفته بهاره وقتی تو نیستی که ببینی؟

پاییز اومده؟

پاییییییزه ه ه

بین من و تو فاصله خاک و سنگه

تو او زیر خوابیدی و من این بالا کنار مزارت

میبینی من و تو فاصله ای نداریم مظلومه من

فقط من نفس می کشم....هستم...نه ...من توی حبابم

هنوزم باورم نیست که رفتی

بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید

بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت.....

2804039-md.jpg

/ 0 نظر / 23 بازدید