خوش اومدين

خدايا:

تو اولين و آخرين برای من که عاشقم

عزيزترين همسفری در همه دقايقم...

باهم باشيم تا موقع ناهار

..

..

بفرمائيد ناهار

 

نوشيدنی هم هست بفرمائيد

/ 0 نظر / 3 بازدید