شروع با تو بودنم...

سلام.
تنها بودم تنهای تنها و....
تا پيدا شدی تو سرنوشتم
ديدم مسافر باغه بهشتم توی دفتر مهربونيه دل
اسم نازنينتو نوشتم.....
من روی زمين نبودم ...من پرواز می کردم با تو همه چيز
بودم و بی تو هيچ.....
نامهربون ....عشق خيلی بزرگه ...
وقتی می ياد می سوزونه و پاک می کنه
آسمونی ميکنه...شيدا ميکنه

من با قلبم اومدم اما...تو...
کاش مردم دونه های دلشون پيدا بود....
تو ناجيه منه شکسته قايقی
منم که می شوم شهيده عاشقی....

و تو ( فرشته من ) اميدوارم به خواسته هات برسی....

/ 0 نظر / 9 بازدید