عشـــــــــــق است....

بين همه عشقهای عالم ....عشق است...ابوالفضل

عشق است حســـــــــــــين...

من هيچ نگويم....که تو عشقی و همين بس...

خدايا...منو درياب...

ساقی....و.. ای حسين مظلوم...طوقی رو دريابيد...

.......

/ 0 نظر / 12 بازدید