گل نرگـــــــــــــــــــــس

ما شبی دست برآريم و دعايی بکنيم

غـــــــم هجــــــــران تو را چاره زجـــايی بکنيم

از تو چی بنويسم........

در هجر،  وصـــــــل  باشد و در ظلمتست،  نـــــور

اجازه بده با تمام وجود بگم....دوست دارم...انتظارت مثل خودت قشنگه...

/ 0 نظر / 11 بازدید