تو....

کی مثله تو منو باور ميکنه
با من و هق هقه دل سر می کنه
واسه جشن همه گريه های من
گل تنهائيشو پر پر ميکنه.......

کی مثله تو منو باور ميکنه
با منه چله نشين سر ميکنه
کی مثله تو پايه حرفهام ميشينه
شعر ديوونگی از بحر ميکنه
شعر ديوونگی از بحر ميکنه......

rain.jpg

/ 0 نظر / 9 بازدید