جشن پيوند ما

وقتی برای اولين بار

به چشمان خسته از عشقت نگريستم

دريائی متلاطم از حضور شرم و عشق را ديدم..

با خود انديشيدم که من شناگری ناپخته

و دريايی چنان متلاطم!

بی شک در آن نگاه دريايی و عميق

غرقه خواهم شد

اما دل به دريا می زنم

تنها

به اميد دستان مهربان تو

/ 0 نظر / 8 بازدید