.......

ای عشــــــق نافرجام من رفتی کجا

ای آرزوی خام من رفتـــــی کجا

آن دوره آشفتگی های تـــــو کو

ای عمر ناآرام من رفتــــی کجا

/ 0 نظر / 7 بازدید