بردی از يادم.....

بردی از يادم....دادی بر بادم....با يادت شادم..

دل به تو دادم....در دام افتـــــــادم....از غم آزادم....

دل به تو دادم....فتادم..ز بند..

ای گل بر اشک خونينم نخنـــــــــــد....

سوزم از سوز نگاهت هنوز....چشم من باشد به راهت هنوز....

برگرد....دوباره برگرد...

منتظرم....

/ 0 نظر / 11 بازدید