بزار عاشقی کنم ....

دردهامو حوصله کن غزل غزل...

واسه موندن مويمو بهونه کن...

وقتی شعرهامو به آتیـــــــــش می کشی

خونبهای اين دل دیـــــوونه کن...

نمی خوام چشمهامو روهم بذارم

فرصت نگاه تو خيلی کمه...

عمر من به خواستنت قد نمی ده...

آخه امشب...شبه بی تو مردنه

بزار عاشقی کنم....بزار پر بزنم برات....

..........

......

طعنه نزن به گريه هام....تنها تو می مونی برام

تنها تو می شناسی منو.....ای پريزاد قصه هام

تنها صدای پای تو حرمت خونه منه

کاشکی بدونی خواستنت به قيمت خون منه...

تو ساحت نگاه تو لحظه به لحظه جون می دم

ميميرم و خاک تنو به دست آسمون می دم

داد ميزنم تو کوچه ها زندگی سهم عاشقاست

گناه عشق پای خودم هر چی که هست لطف خداست..

/ 0 نظر / 26 بازدید