من می نخورده مستــــــــــم...

اگه ســـــــــاقی تو هستی..من می نخورده مستم

به کوی تو ببازم تمام بود و هستم

تو چه در پيمـــــــــانه کردی....که مرا ديوانه ديوانه دیــــــــــــوانه کردی

با نگاهت دل ربودی....که مرا مستانه مستانه مستــــــانه کردی

ســــــاقی خيلی عاشقتم...

هم عاشق..هم تشنه...کی ديده ساقی خودش لب تشنه باشه...

عمر من در طلب ديدن دلدار گذشت

شب و روزم به هوای رخ آن يار گذشت....

محرمها دلم يه جورايی ميشه...

طوقی دلش می خواد برات پر بزنه..

طوقی رو درياب....معشوق طوقی رو هم درياب...

دعا کن با هم بپريم...اينطوری پرهام برای هميشه خوب ميشه..

دعا کن...طوقی باهاش بپره....اوج بگيره...عاشقی کنه باهاش

دعام کن...

/ 0 نظر / 247 بازدید