سفرکرده

از سفر کرده ما خبر می ياد

شب انتـــــــــــــظار ما به سر می ياد

بازم آفتابی ميشه...آسمون آبی ميشه

پر ابرها ميريزه.....شبها مهتابی ميشه....

يعنی ميشه؟؟؟؟

...................

منتظرم.....

/ 0 نظر / 3 بازدید