نمی بخشم تور

نمی بخشم...
نمی بخشم تورو تا زنده هستم
به روی دل همه درهارو بستم
ببين عشقت به حاله من چه ها کرد
چه آروم در درون خود شکستم.....
نمی بخشم تورو تنها تو بودی همه عشقم تمام خواهش من
نمی بخشم تورو از من ربودی همه قلبم همه آرامشه من
......
برو از پيشه من نگو چه کردم ...نگو روزی دوباره برمی گردم
برو شکستنم بوده گناهت ...برو که ديگه نيستم چشم به راهت
.......
نمی بخشم تورو برای قلبی که شبها تا سحر برای تو سوخت
نمی بخشم تورو برای چشمی که منتظر به اين پنجره ها بود
......
اگر بغضم رو می بينی برای اولين بار
اگر اشکم رو می بينی برای اولين بار
شکستم رو ببين ترسی ندارم.......
.......
برو از پيشه من نگو چه کردم ...نگو روزی دوباره برمی گردم
برو شکستنم بوده گناهت ...برو که ديگه نيستم چشم به راهت
.......

28.gif28.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید