خسته ام...خستـــــــــــه

وقتی فرستادش...گفتم...خودشه..مرهم تمام دردهای بزرگم

مرهمم.....مرادم.....بی خبر از اينکه....

خودش شد يه درد...بزرگتر از تمام دردهای گذشته

ديگه توانی برای موندن و نوشتن نيست....

من خسته ام...خسته...

من رفتم....

رفتنم از روی بی مهری نبود..

می روم تا خويش را پيدا کنم....

می روم شايد تو را پيدا کنم.....

خداحافظ........

/ 0 نظر / 9 بازدید